Suspausto oro filtrai

Alyva tepami kompresoriai kartu su suspaustu oru į linijas išmeta ir alyvos. Ši alyva, susimaišiusi su vandens garais bei kietosiomis dalelėmis, sudaro agresyvų mišinį, kuris greitai neigiamai paveikia oro vamzdynys, įrengimų mazgus, mašinos pradeda gesti, nutrūksta technologinis procesas, gaminamas produktas užteršiamas alyva. Siekiant išvengti minėtų problemų, suspausto oro sistemose naudojami filtrai. UAB Kompresorių centras specialistai Jums pasiruošę padėti ir šiuo klausimu !

Parenkant filtrus reikia vadovautis oro kokybės reikalavimais, atsižvelgiant į ISO 8573-1 standartą

Lentelė skiltyje SAUSINTUVAI

Galimi įvairaus filtravimo švarumo lygiai:
Suspausto oro filtrai
Filtrų techniniai duomenys: